Απευθύνεται

Στους μαθητές / μαθήτριες των Γυμνασίων - Λυκείων.
Στους υποψήφιους των Πανεπιστημίων - Πολυτεχνείων - Α .Τ . Ε . Ι
Στους καθηγητές / καθηγήτριες μαθηματικούς των Γυμνασίων - Λυκείων
Στους καθηγητές / καθηγήτριες μαθηματικούς των Φροντιστηρίων.
Στους καθηγητές / καθηγήτριες μαθηματικούς των ιδιαιτέρων μαθημάτων.Περιέχει

i) Εκφώνηση και λύση όλων των ασκήσεων των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου - Λυκείου.
ii) Πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά φροντιστηριακών μαθημάτων στα Μαθηματικά
   του Γυμνασίου - Λυκείου.
iii) Βήμα διαλόγου με τους επισκέπτες.